Főoldal Oldaltérkép Elérhetőségek
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia > Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020

Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Közgyűlése a 7/2017. (V. 30.) sz. határozatával elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégia módosítását.

HFS dokumentum

Kivonat

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Közgyűlése a 29/2016. (VI.10.) sz. határozatával elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégiát

HFS dokumentum

Kivonat

_____________________________________________________________________

Helyi Fejlesztési Stratégia Tervezési folyamata

___________________________________________________________________

HFS Tervezést koordináló csoport ülés 2016.05.31

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Tervezést koordiánló Csoportja 2016.05.31-én tartotta következő ülését, addig a csoportmunka elektronikus formában zajlott, minden részdokumentumot kifejtettek, véleményeztek a csoport tagjai email-en és ennek eredményeképpen létrejött dokumentumot az IH által megfogalmazott javaslatok alapján elkészült a HFS átdolgozása, véglegesítése.

Az Irányító Hatóság 2016.05.11-én küldte meg szakmai véleményét, javaslatait a HFS draft verziójával kapcsolatosan. A szakmai vélemény keretében a HFS közösségi bevonásában a tervezés során, a térség homogenitásában, a helyzetfeltárásban, a SWOT analízisben, az indikátorokban és a megvalósíthatóságban kért kiegészítéseket, bővebb kifejtést.

Az iránymutatásnak megfelelően a draft módosítása elkészült, amit a 2016. június 10-i közgyűlésen kerül előterjesztésre a tagság általi elfogadásra. A közgyűlés elfogadását követően a végleges HFS a honlapon is elérhetővé válik.

_____________________________________________________________________

 Az Irányító Hatóság véleményezte az Egyesület draft verzióját 2016.05.11.

 Az Irányító Hatóság szakmai bizottsága véleményezte a 2016. február 29-én ismételten megküldött draft verziót. A HFS végső változatának elfogadására 2016. június 10-ig van lehetőség.

_____________________________________________________________________

Közgyűlés 26/2016 (II.26.) sz. határozat által elfogadott HFS 1. mérföldkő alapján a Draft dokumentum ismételt elfogadása az Irányító Hatóság által kért változtatások szerint
Mezofoldi Hid_LEADER Helyi Fejlesztesi Strategia_v12.pdf

 Kivonat elfogadasrol.pdf

HFS_IH_tajekoztatas.pdf

____________________________________________________________________

HFS Koordinációs Csoport ülés IV. - soron kívüli - 2016.02.26.

A Koordinációs csoport sürgősségi összehívására került sor az IH tájékoztatás alapján a draft átdolgozására volt szükség, ezért a menet közbeni előrehaladások intézkedések pontosítására is sor került, a draft dokumentum pontosítására került sor, amit az aznapi Közgyülés elé elfogadásra is terjesztett a Munkaszervezet.

Meghívó

Emlékeztető

____________________________________________________________________

HFS Koordinációs Csoport ülés III. - 2016.01.25.

Meghatározásra kerül a jövőkép,az átfogó célok, specifikus célkitűzések és a célkitűzéshez rendelt intézkedések. Fókuszban a helyi termékelőállítás, turisztikai attrakciófejlesztés, a közösségi kezdeményezések. A HFS előzetes anyag már beküldésre került, azonban a pontosításokat, a megfelelő részek pótlása a TKCS feladata is, így az ülések folyamatosságát biztosítani kívánják.

Meghívó

Emlékeztető

____________________________________________________________________

HFS Koordinációs Csoport ülés II. - 2016.01.14

A HFS kidolgozásáért felelős Tervezési Koordináló Csoport 2016. 01. 14-én tartotta soron következő ülését. A TKCS ülésén meghatározásra került a jövőkép, a fő célkitűzések. A célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedéések meghatározására a következő ülésen kerül sor.

Meghívó

Emlékeztető

___________________________________________________________________

Közgyűlés 1/2016 (I.14.) sz. határozata által elfogadott HFS 1. mérföldkő anyaga

HFS draft 2016.01.14

Kivonat elfogadásról

____________________________________________________________________

Beérkezett projektötlet adatlap 193 db

Önkormányzati szféra 68 db - 35 %

Civil szféra 48 db - 25%

Vállalkozói szféra - 77 db - 40%

Elemzés

 ____________________________________________________________

HFS elkészítését megalapozó megtartott képzések

Képzések

Témakörök:

- 2014-2020 Programozási időszak Vidékfejlesztési Program pályázati rendszere

- Pályázati lehetőségek módszerek

1. Mezőfalva, Kiss Kálmán Művelődési Ház 2015.10.22 - 16 óra - Meghívó

2. Adony Polgármesteri Hivatal tárgyaló 2015.10.26 - 16 óra - Meghívó

3. Iváncsa Polgármesteri Hivatal tárgyaló 2015.10.30 - 16 óra - Meghívó

4. Nagykarácsony Polgármesteri Hivatal 2015.11.05. - 16:30 óra - Meghívó

5. Idősek Napközis Otthona (Baracs) 2015.11.11 - 16 óra - Meghívó

Konzultációk-fórumok

Témakörök:

Általános HFS tervezéssel összefüggésben

Társadalmi és Esélyegyenlőségi specifikáció a Civil szervezetek igényeinek megfelelően

Gazdasági a vállalkozói szektor igényének megfelelően

1. Adony, Polgármesteri Hivatal tárgyaló 2015.10.26. - 17 óra - Meghívó

2. Iváncsa Polgármesteri Hivatal 2015.10.30 - 17 óra - Meghívó

3. Nagykarácsony Polgármesteri Hivatal 2015.11.05. - 17 óra - Meghívó

4. Idősek Napközis Otthona (Baracs) 2015.11.11 - 17:30 óra - Meghívó

5. Adony Polgármesteri Hivatal tárgyaló 2015.11.30 - 17 óra - Meghívó

6. Mezőfalva, Kiss Kálmán Művelődési Ház 2015.12.15 - 18 óra - Meghívó

___________________________________________________________________

HFS Tervezői koordinációs Csoport I. ülés

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület az új munkaszervezet létrejöttét követően (2015. október 2.) megjelölte a Tervezői Koordinációs csoport munkatársait is:

Márok Csaba (közszféra), Tatár Szilvia (közszféra), Csizmadia György (vállalkozói szféra), Kutrovácz István (vállalkozói szféra), Molnár Sándor (civil szféra), Vargáné Kaiser Katalin (civil szféra), Horváth Anita (munkaszervezet vezető), HFS készítésére területfejlesztési szakértő (2016. január 1-től Tapasztó Dénes).

Az általános részekért felelős: a munkaszervezet

Specifikációért: a területfejlesztési szakértő

Gazdasági részekért: a vállalkozói szféra képviselői

Társadalmi, esélyegyenlőségi részekért: a Civil széfra képviselői

Környzeti, települési részekért: a közszféra résztvevői

Az Első ülésre: 2015. november 30-án került sor

Meghívó

Emlékeztető

____________________________________________________________________

 A HFS Tervezéséhez kapcsolódó információk:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap térsfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2015. szeptember 25-én hagyta jóvá a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület illetékességi területét a 2014-2020 közötti programozási időszakra.

A 2014-2020 tervezési időszakban az Egyesület illetékességi területe 17 településre terjed ki: Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza.

A 17 településre meghatározott LEADER fejlesztési forrás  403 millió Ft.

A Vidékfejlesztési Program LEADER helyi fejlesztésre vonatkozó intézkedéseinek legfontosabb célja:

 • a vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások),
 • a vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájárulásának illetve elérésének előmozdítása,
 • a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése,
 • a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése a Vidékfejlesztési Program többi intézkedésével, illetve más OP intézkedéssel összhangban.

Projektötlet gyűjtés:

Az Egyesület munkaszervezete várja a térség lakosságának, önkormányzatainak, vállalkozásainak, civil szervezeteinek, egyházainak 2014-2020 tervezési időszakra fejlesztési elképzeléseit. (Az egyesület tagjainak már megküldtük a projektgyűjtó adatlapot digitálisan, a térség önkormányazatiban, faluházaiban és művelődési központjaiban elhelyeztünk ilyen adatlapokat.) Az adatlapok benyújtása folyamatos, leadható személyesen a munkaszervezeti irodában, vagy postai úton, illetve email-ben a mezofoldihidegyesulet@gmail.com címen.

Projektötlet adatlap - letöltés

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezéséhez kapcsolódó dokumentumok

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezéséhez hasznos segédanyagok és linkek

A végeges HSF-nek a következő elemeket tartalmaznia kell:

 • a stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározását,
 • a terület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzését, beleértve az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek elemzését,
 • a stratégia és célkitűzései leírását, a stratégia integrált és innovatív jellemzőinek leírását és célkitűzések hierarchiáját, beleértve a kimentek vagy eredmények mérhető célértékeit,
 • a stratégia kidolgozásába történő közösség bevonás folyamatának leírását
 • cselekvési tervet, amely bemutatja, hogyan történik a célkitűzések alapján az intézkedések meghatározása
 • a stratégia irányítását és monitoring-intézkedések leírását, amely bemutatja, hogyan képes a helyi akciócsoport végrehajtani a stratégiát, valamint az értékelésre vonatkozó konkrét intézkedések leírását, valamint
 • a stratégia pénzügyi tervét, ideértve az egyes érintett ESB-alapokból tervezett forráselosztást,
 • az eredmények tekintetében mennyiségi és minőségi célértékek egyaránt meghatározhatók, valamint biztosítani kell, hogy a stratégia összhangban álljon valamennyi, a stratégia által érintett ESB-alap relváns programjával.
 • a kiválasztott projektek végrehajtása során az egyszerűsített elszámolási módszerek alkalmazását és az alkalmazandó nagyságrendeket.

 Jogszabályok:

Az Európai Uniós jogszabályok 2014-2020 tervezési időszakra

 

272/2014. (XI.5.) Korm. rendleet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről

 

 

© 2019. Mezofoldihid.hu Minden jog fenntartva!
Honlapkészítés: Liw Webstudio