Főoldal Oldaltérkép Elérhetőségek
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia > Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013

Irányító Hatóság által elfogadott 2013. évi Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület - HVS 2013. végleges

LEADER Intézkedési Terv 2013. végleges

(Frissítve: 2013. május 30.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Közgyűlés által elfogadott 2013. évi Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület - HVS 2013

LEADER Intézkedési Terv 2013

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. április 10. napján került elfogadásra a közgyűlés által.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a LEADER hármas köréhez kapcsoló intézkedések tervezetei jelenleg IH felülvizsgálat alatt állnak, nem véglegesek!

(Frissítve: 2013. április 15.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület az előzetesen benyújtott projektötletei alapján elkészíti a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának (HVS) a felülvizsgálatát. A HVS felülvizsgálat szükségszerűségét a LEADER 3. körű pályázati meghirdetése indokolja, hiszen az akciócsoportnak felülvizsgált és elfogadott HVS-sel szükséges rendelkezni ahhoz, hogy a LEADER 3. kör pályázati forduló kihirdetésre kerülhessen.

A LEADER 3. körre várhatóan az egyesületnek 250 000 000 Ft áll majd rendelkezésére, hogy Tervező fórum (HVS) fejlesztési elképzeléseket támogasson.

Az eddig beérkezett projekt ötletek alapján és a HVS-ben meghatározott célkitűzéseket is figyelembe véve 4 célkitűzés kerülhet meghirdetésre a LEADER 3. körös pályázati felhívásánál.

1. célkitűzés
Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi és helyi gazdaságfejlesztés.

2. célkitűzés
Helyi életminőség fejlesztés

3. célkitűzés
Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése

4. célkitűzés
Térségi identitástudat és adottságok fenntartható fejlesztése, erősítése, épített, természeti, táji és kulturális örökség megőrzése, fejlesztése.

Tervezett határidők

Tevékenységek Határidők, időpontok Elvárt esemény
Projekt ötletek gyűjtése 2013. március 29. Ajánlott küldeményként postai feladással az egyesület címére: 2458 Kulcs Rákóczi u. 139.
Tervező fórum (HVS) 2013. március 28. 10 óra
2458 Kulcs Rákóczi u. 139. egyesületi tárgyaló terem
A beérkezett projektek ismertetése, feldolgozása, célkitűzésekhez való illeszkedésük vizsgálata, a célkitűzésekből intézkedések megfogalmazása, HVS felülvizsgálata
Tervező fórum (HVS) 2013. április 2. 10 óra 2458 Kulcs Rákóczi u. 139. egyesületi tárgyaló terem A beérkezett projektek ismertetése, feldolgozása, célkitűzésekhez való illeszkedésük vizsgálata, a célkitűzésekből intézkedések megfogalmazása HVS felülvizsgálata
Tervező fórum (HVS) 2013. április 4. 16 óra Mezőfalva, Művelődési ház nagyterem
 
A beérkezett projektek ismertetése, feldolgozása, célkitűzésekhez való illeszkedésük vizsgálata, a célkitűzésekből intézkedések megfogalmazása HVS felülvizsgálata
A HVS elfogadása közgyűlés által
Egyesületi közgyűlés
 
2013. április 10. 15:30 óra 2458 Kulcs Rákóczi u. 139. egyesületi tárgyaló terem A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület HVS elfogadása, a beérkezett projektötletek, illetve a tervezői fórumon elhangzottak alapján.
Aktuális tájékoztatók, információk átadása a potenciális pályázóknak a munkaszervezet részéről 2013. április 29-től folyamatosan, személyesen, e-mailben, postai úton Az Irányító Hatóság által elfogadott HVS alapján a pályázók felkészítése a pályázatok benyújtására

FIGYELEM!

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁS FONTOS TUDNIVALÓI

A pályázat benyújtási időszak 2013. június 3-ától válik elérhetővé egy kétszakaszos rendszerben, mely időszak várhatóan 2013. október 31-én zárul.
A pályázatok benyújtása így folyamatos a megnyitott 3 hónap alatt.
A pályázatok benyújtása csak és kizárólag elektronikus rendszeren keresztül történik majd.

A pályázatok benyújtásának folyamatáról a kétszakaszos benyújtás lehetőségéről az egyesület külön tájékoztatót helyez el a honlapján, ahol a folyamatok és a rendelkezésre álló határidők részletesen ismertetésre kerülnek.

A nyertes pályázóval szemben támasztott követelmények

- Az elnyert pályázat megvalósítási határideje 2014. december 31., a kifizetési kérelem benyújtási határideje szintén ezen időpont.
- Elnyert beruházás jellegű projektek esetében az ügyfél köteles a támogatási határozat kézhezvételétől számított 6 hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások nélküli támogatási összeg legalább 10 %-ával elszámolni. A támogatási határozatok várható kézhezvétele legjobb esetben 2013. december.
- A pályázati konstrukció utófinanszírozású, ami annyit jelent, hogy a beruházás megvalósítása után a kifizetett számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok rendelkezésre állása után nyújtható be kifizetési kérelem.
- A LEADER pályázati konstrukcióban vissza nem térítendő támogatás igényelhető a támogatási intenzitás vállalkozási célú fejlesztésnél esetében 60 %, közösségi célú fejlesztésnél 80 %.
- Pályázatot kizárólag a HACS illetékességi területén lévő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező és az illetékességi területen megvalósuló tevékenységekre nyújthatja be az ügyfél.
Mezőföldi Híd HACS illetékességi területe 18 településen található (www.mezofoldihid.hu)


A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezete várja észrevételeit, javaslatait, ötleteit a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia formálásával kapcsolatosan.

Vegyen részt a stratégia alkotásában, hogy minél életszerűbb és igényeken alapuló fejlesztési terv kerülhessen megvalósításra.

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület

(Frissítve: 2013. március 25.) 

© 2019. Mezofoldihid.hu Minden jog fenntartva!
Honlapkészítés: Liw Webstudio