Főoldal Oldaltérkép Elérhetőségek
Letölthető pályázati dokumentumok 2007-2013 > EMVA III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése

EMVA III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 185/2013. (XI.20.) számú MVH közlemény módosításáról szóló 204/2013. (XII.23) számú MVH Közlemény

204/2013. (XII.23) számú MVH Közlemény

(Frissítve: 2013. december 23.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

FIGYELEM! Benyújtási határidő módosítás

Megjelent az EMVA társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának a 304./2013. (XII.16.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosításáról

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 11. § (1) bekezdésének folyamatban lévő módosítása alapján támogatási kérelmet – 2013. december 20. helyett - 2014. január 15 -ig lehet benyújtani a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

Irányító Hatóság 304./2013. (XII.16.) számú közleménye

(Frissítve: 2013. december 16.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 185/2013. (XI.20.) számú MVH közlemény módosításáról szóló 192/2013. (XII. 16.) számú MVH Közlemény

192/2013. (XII. 16.) számú MVH Közlemény

19. számú melléklet - HACS címlista

(Frissítve: 2013. december 16.)

--------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatás falusi szálláshelyek "napraforgós " minősítésével kapcsolatban

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelettel érintett falusi szálláshelyek "napraforgós " Nemzeti Tanúsító Védjegy minősítésével kapcsolatos részletes tájékoztatást az alábbiakban letölthető dokumentumokban találnak:
Minősítés menete
Sajtóanyag

Továbbá az alábbi linken megtalálható a védjegyminősítéssel kapcsolatban minden további ügyfeleket érintő információ:
http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+vedjegyrol.html

(Frissítve: 2013. november 27.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 185/2013. (XI. 20.) számú MVH Közlemény

185/2013. (XI. 20.) számú MVH Közlemény

1. számú melléklet - D2405-03 Támogatási kérelem - Főlap
2. számú melléklet - D0003-04 Építési A betétlap
3. számú melléklet - D0004-04 Építési B betétlap
4. számú melléklet - D0040-03 Építési C betétlap
5. számú melléklet - D0001-04 Gép betétlap
6. számú melléklet - D0075-04 Árajánlatos betétlap
7. számú melléklet - D2402-03 Pénzügyi terv
8. számú melléklet - Működtetési és fenntarthatósági terv
9. számú melléklet - Üzleti terv
10. számú melléklet - D0079-01 Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról természetes személy ügyfél esetén
11. számú melléklet - D0080-01 Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról szervezet ügyfél esetén
12. számú melléklet - D0078-03 Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről
13. számú melléklet - D9901-01 Közzétételi kérelem
14. számú melléklet - Programterv
15. számú melléklet - Együttműködési megállapodás
16. számú melléklet - Kitöltési útmutató
17. számú melléklet - Működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutató
18. számú melléklet - Üzleti terv kitöltési útmutató
19. számú melléklet - HACS címlista
20. számú melléklet - Tájékoztató támogatási adatok nyilvánosságra hozataláról
21. számú melléklet - Önellenőrzési lista

(Frissítve: 2013. november 21.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 188. számában a vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről, mely letölthető az alábbiakban:

104/2013. (XI. 14.) VM rendelet

A támogatási kérelmet 2013. november 25. és 2013. december 20. között lehet benyújtani az illetékes LEADER Akciócsoport munkaszervezeti irodájába az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton 1 eredeti példányban.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt ajánlottan, tértivevénnyel adja fel.

A benyújtott támogatási kérelmet szkennelésre alkalmas formában (lefűzős dossziében) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló laponként történő kezelést, ezért kérjük mellőzzék a lapok spirálozását, összefűzését, összekapcsolását.

Postázási cím és név:
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. vagy 2458 Kulcs, Pf.: 25.

 

(Frissítve: 2013. november 15.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre támogatási kérelmet nyújthatnak be az 5000 fő lakosnál kisebb települések önkormányzatai, civil szervezetei, mikro-, kis- és középvállalkozások, természetes személyek, egyházak szálláshely-fejlesztésre, valamint különböző, szálláshelyhez nem kötődő turisztikai tevékenységek fejlesztésére.

Figyelem! A városi ranggal rendelkező települések, úgymint Adony, Rácalmás és Pusztaszabolcs nem jogosult települések!

A támogatási kérelmek 30 napos benyújtási időszaka VÁRHATÓAN 2013. november 4-től nyílik meg!

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület működési területén 25 millió forint az igényelhető összeg felső határa.

Turisztika rendelet tervezet letölthető az alábbiakban:

Turisztika Rendelet tervezet

Figyelem! Nem a végleges változat, a jogszabály megjelenéséig némileg módosulhat!

Támogatás vehető igénybe
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. § i) pontja szerinti falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület);
b) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti települések (2. célterület),

Figyelem! Az 1.célterület és 2. célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag természetes személy és mikro-, kis- vagy középvállalkozás jogosult.

c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. alpont szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület);

Figyelem! A 3. célterület esetében a támogatás igénybevételére mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, és a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy jogosult.

d) szálláshelyhez nem kötődő:
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
Figyelem! A támogatás igénybevételére kizárólag természetes személy, őstermelő és egyéni vállalkozó jogosult.
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc) vadászturizmushoz,
Figyelem! A támogatás igénybevételére az az ügyfél jogosult, aki a fejlesztéssel érintett területen vadászatra jogosult.
dd) erdei turizmushoz,
de) horgászturizmushoz,
df) vízi turizmushoz,
dg) borturizmushoz
kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez (4. célterület).

A támogatás mértéke, ha az ügyfél
a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, ha a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a.
b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a

(Frissítve: 2013. október 15.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚMVP III. tengely 2. kör 2009. november 16. és 2009. december 20.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyében a nem horizontálisan megvalósuló intézkedések (turisztikai tevékenységek ösztönzése) tekintetében  a támogatási kérelmeket 2009. november 16. és 2009. december 20. között lehet benyújtani az illetékes LEADER Akciócsoport munkaszervezeti irodájába az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton 1 eredeti, 1 másolati példányban illetve 1 CD mellékleten kell benyújtani.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt ajánlottan, tértivevénnyel adja fel.

A benyújtott támogatási kérelmet szkennelésre alkalmas formában (lefűzős dossziében) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló laponként történő kezelést, ezért kérjük mellőzzék a lapok spirálozását, összefűzését, összekapcsolását.

Postázási cím és név:
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. vagy 2458 Kulcs, Pf.: 25.

 

Az ÚMVP III. tengely tursztikai tevékenységek ösztönzése jogcíméhez tartozó MVH közlemény, illetve a támogatási kérelem formanyomtatványai letölthetők az alábbiakban:

179/2009. (XI. 24.) MVH Közlemény

az Europai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy megjelent az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcíméhez tartozó rendelet, mely letölthetők az alábbiakban:

160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím rendelethez kapcsolódóan:

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részlets feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engely kiadásának rendjéről

 

© 2019. Mezofoldihid.hu Minden jog fenntartva!
Honlapkészítés: Liw Webstudio