Főoldal Oldaltérkép Elérhetőségek
Letölthető pályázati dokumentumok 2007-2013 > EMVA III. tengely Falumegújítás és – fejlesztés

EMVA III. tengely Falumegújítás és – fejlesztés

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 114/2012 (XI. 27.) számú közleménye a Falumegújítás, -fejlesztés intézkedés keretében épületek, építmények belső felújításáról

Közlemény az alábbiakban letölthető:

Irányító Hatóság 114/2012 (XI. 27.) számú Közleménye

(Frissítve: 2012. november 28.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázati határidő hosszabbítás

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 108/2012 (XI. 9.) számú Közleménye a Falumegújítás, -fejlesztés és Vidéki örökség megőrzése intézkedések keretében nyitva álló támogatási kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszakot az Irányító Hatóság 2012. november 15-ről 2012. november 30-ig meghosszabbítja. A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítás legkésőbb a 2012. november 12-től kezdődő héten olvasható a Magyar Közlönyben.
Budapest, 2012. november 9.

Búsi Lajos
Irányító Hatóság vezetője

Közlemény letölthető az alábbaikban:

Irányító Hatóságának 108/2012 (XI. 9.) számú Közleménye

 

Magyar Közlöny 2012. évi 149. szám (25071) letölthető az alábbiakban:

MK 149. szám

A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-tõl igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
[a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdés a) pontjának felvezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
[Támogatás vehető igénybe:]
„a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi építmények,
épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására,
korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan
(a továbbiakban: 1. célterület):”
(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 2. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. célterület alapján nem vehető igénybe támogatás:]
„f) kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítására, korszerűsítésére, bővítésére.”
(3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(4) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. melléklet 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 5. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén]
„5.1. épület, építmény és épületrészek kialakításához, külső, belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez
kapcsolódó munkák, illetve akadálymentesítő rámpa építése (kivéve mobilrámpa)”
(5) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. melléklet 5. pontja a következő 5.10. alponttal egészül ki:
[Az 5. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén]
„5. 10. kültéri sporteszközök beszerzése, telepítése.”
(6) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.(7) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
a) 1. § 8. pontjában a „2. § 9. pontja” szövegrész helyébe a „2. § 8. pontja”,
b) 1. § 23. pontjában a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet”,
c) 1. § 27. pontjában a „települési kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési nemzetiségi önkormányzat”,
d) 5. § (1) bekezdésében a „2012-ben október 15. és november 15. között” szövegrész helyébe a „2012. október 15. és november 30. között”,
e) 9. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés c) pontjára” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pontjára” szöveg lép.

(Frissítve: 2012. november 12.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 156/2012 (X.5.) MVH közlemény módosításáról szóló 162/2012. (X. 19.) számú MVH Közlemény

162/2012. (X. 19.) számú MVH Közlemény

13. számú melléklet - Kitöltési útmutató
16. számú melléklet - Önellenőrzési lista
17. számú melléklet - Nyilatkozat piac egész éven át tartó nyitvatartásáról

A módosítások a módosított 156/2012. (X.5.) MVH közleménnyel együtt alkalmazandóak.

(Frissítve: 2012. október 30.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent 156/2012. (X. 5.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

156/2012. (X. 5.) számú MVH Közlemény

1. számú melléklet - D2200-03 Támogatási kérelem Főlap
2. számú melléklet - D0003-04 Építési A betétlap
3. számú melléklet - D0004-04 Építési B betétlap
4. számú melléklet - D0040-03 Építési C betétlap
5. számú melléklet - D0001-04 Gép betétlap
6. számú melléklet - D0075-04 Árajánlatos betétlap
7. számú melléklet - D2202-01 Pénzügyi terv betétlap
8. számú melléklet - Működtetési és fenntarthatósági terv
9. számú melléklet - D0080-01 Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról
10. számú melléklet - D0078-03 Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről
11. számú melléklet - D9901-01 Közzétételi kérelem
12. számú melléklet - Együttműködési megállapodás
13. számú melléklet - Kitöltési útmutató
14. számú melléklet - HACS címlista
15. számú melléklet - Tájékoztató támogatási adatok nyilvánosságra hozataláról
16. számú melléklet - Önellenőrzési lista

(Frissítve: 2012. október 8.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet

102/2012. (X. 1.) VM rendelet

(Frissítve: 2012. október 2.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet esetében a pályázat benyújtási időszakról (eredetileg 2012. szeptember 1. - szeptember 30.) szóló szakasz törlésre került, az új rendelet teljes körű végleges verziója még nem áll rendelkezésünkre, a jogcímek megnyitásának tényleges időpontjáról jelenleg nem rendelkezünk információval, de várhatóan október-novemberre tehető.


A benyújtási időszakokat tartalmazó módosított rendeletről majd az Egyesület honlapján adunk tájékoztatást!


A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének falumegújítás és –fejlesztés jogcím keretében a maximálisan igényelhető támogatási összegek egyes célterületek tekintetében az alábbiak szerint várhatóak:
 

Célterület Ügyfél által maximálisan igényelhető támogatás (HUF)
1. célterület 5 200 000
2. célterület 5 200 000
3. célterület 5 200 000
4. célterület 5 000 000
5. célterület 5 200 000

1. célterület: helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, új épületrész kialakítására.
2. célterület: a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre.
3. célterület: alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére.
4. célterület: kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően.
5. célterület: sport-, bmx-, gördeszkapálya kialakítására, fejlesztésére.


Felhívjuk figyelmüket, hogy az 1 ügyfél által 1 támogatási kérelemben igénybe vehető maximum támogatási összegét 5 200 000 Ft!

(Frissítve: 2012. szeptember 5.)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 118/2011 (X. 19.) közleménye a Falumegújítás és – fejlesztés jogcím benyújtási időszakának módosításáról az alábbiakban letölthető:

ÚMVP Irányító Hatóságának 118/2011 (X. 19.) közleménye

(Frissítve: 2011. október 20.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚMVP III. tengely 2. kör 2009. november 16. - december 20.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyében a nem horizontálisan megvalósuló intézkedések (mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és -fejlesztés, vidéki örökség megőrzése) tekintetében  a támogatási kérelmeket 2009. november 16. és 2009. december 20. között lehet benyújtani az illetékes LEADER Akciócsoport munkaszervezeti irodájába az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton 1 eredeti, 1 másolati példányban illetve 1 CD mellékleten kell benyújtani.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt ajánlottan, tértivevénnyel adja fel.

 

A benyújtott támogatási kérelmet szkennelésre alkalmas formában (lefűzős dossziében) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló laponként történő kezelést, ezért kérjük mellőzzék a lapok spirálozását, összefűzését, összekapcsolását.

 

Postázási cím és név:
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. vagy 2458 Kulcs, Pf.: 25.

 

Az ÚMVP III. tengely falumegújítás és fejlesztés jogcíméhez tartozó MVH közlemény, illetve a támogatási kérelm formanyomtatványai letölthetők az alábbiakban:

180/2009. (XI. 24.) MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy megjelentek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely falumegújítás és fejlesztés jogcíméhez tartozó rendelet, mely letölthetők az alábbiakban:

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

© 2019. Mezofoldihid.hu Minden jog fenntartva!
Honlapkészítés: Liw Webstudio