Főoldal Oldaltérkép Elérhetőségek
Letölthető pályázati dokumentumok 2007-2013 > EMVA IV. tengely LEADER

EMVA IV. tengely LEADER

Adategyeztetési formanyomtatványok, segédlet

Az Európai Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni az ügyfél.
Felhívjuk azon pályázóink figyelmét, hogy akik pályázatukhoz kapcsolódóan adategyeztetésre felszólító levelet kapnak Munkaszervezetünktől az adategyeztetés során az E formanyomtatványokat használják!

Segédlet hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtásához

Építési A betétlap (D0003-04)
Építési B betétlap (D0004-04)
Építési C betétlap (D0040-03)
Árajánlatos betétlap
Gép betétlap

Az E-kérelem felületen elérhető az elektronikusan teljesítendő nyilatkozattétel benyújtására szolgáló menüpont az alábbi helyen (az ügyfél kapus belépés UTÁN a „Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása” menüpont alatt nyújtható be):


Az egyes betétlapok módosítása esetében a mellékleteket legyenek szívesek a megküldött levélnek megfelelően kitölteni. A fenti felületen lehetséges a folyamat során kért nyilatkozatokat, betétlapokat szkennelt formában benyújtani.

(Frissítve: 2013. július 29.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Helyi Bíráló Bizottsági soron következő ülésére 2013. július 19. napján kerül sor, ami azt jelenti, hogy a 2013. július 15. napjáig postán átvett hiánypótlást nem igénylő illetve hiánypótlást teljesített projekt adatlapok kerülnek tárgyalásra.

(Fríssitve: 2013. július 12.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

FIGYELEMFELHÍVÁS!

Felhívjuk Tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az elektronikus felületen a HBB támogató nyilatkozat azonosítója sorban a Támogató nyilatkozaton szereplő vonalkódot tüntessék fel!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

FIGYELEM! A benyújtott projekt adatlapokat szkennelésre alkalmas formában (lefűzős dossziében) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló laponként történő kezelést, ezért, kérjük mellőzzék a lapok spirálozását, összefűzését, összekapcsolását.

Postázási cím és név:
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. vagy 2458 Kulcs, Pf.: 25.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 91/2013. (VI.06.) MVH Közlemény

91/2013. (VI.06.) MVH Közlemény

1. számú melléklet - LEADER önellenőrzési lista
2. számú melléklet Segédlet LEADER elektronikus felület használatához
3.számú melléklet ÉNGY import segédlet
4. számú melléklet - Közzétételi kérelem (D9901-01)

5. számú melléklet - Kitöltési útmutató elektronikus felülethez
 

(Fríssitve: 2013. június 7.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent a 2013-ban megnyíló LEADER pályázati körhöz kapcsolódó jóváhagyott LEADER Intézkedési Terv az 45/2013. (V. 29.) számú Irányító Hatóság közleményében

45/2013. (V. 29.) IH közlemény

Mezőföldi Híd T. E. LEADER Intézkedési Terv

Pályázati adatlap A1 intézkedéshez

Pályázati adatlap B1 intézkedéshez

Pályázati adatlap C1 intézkedéshez

Pályázati adatlap D1 intézkedéshez

FIGYELEM! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Vhr. 31.§-a szerint igényelhető egyéb elszámolható költségekkel növelt összeget kell a Projekt adatlap 3. pontjában szerepeltetett Költségvetés táblázatában megadni.
Példa:  Projekt adatlap 2.14 Létesítmények összesen nettó Ft + Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható költség nettó Ft = 3. Költségvetés A projekt teljes tervezett nettó költsége Ft.

Helyi Bíráló Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata a  Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER Tervének végrehajtása érdekében letölthető az alábbiakban:

Mezőföldi Híd - HBB Szervezeti és Működési Szabályzata

A Mezőföldi Híd HACS HBB Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a HBB tagságának összetételét és a HBB üléseinek napjáról előzetesen összeállított ütemtervét.

FIGYELEM! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tagsági igazolás kiállítása email-ben, postai utón vagy személyesen előre egyeztett időpontban (25/252-752) igényelhető a munkaszervezettől a befizett számla ellenében!

(Frissítve: 2013. június 6.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 79. számában a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

(Frissítve: 2013. május 22.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

FIGYELEM!

LEADER rendelet kihirdetési engedélyezésének elhúzódása miatt, IH vezetői döntés alapján a pályázat benyújtási időszak június 3. helyett június 17-én kezdődik annak érdekében, hogy a kihirdetést követően rendelkezésre álljon a tervezett felkészülési idő. A pályázatokat változatlanul forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 31-ig lehet majd benyújtani.

(Frissítve: 2013. május 10.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Közgyűlés által elfogadott 2013. évi Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület - HVS 2013

LEADER Intézkedési Terv 2013

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. április 10. napján került elfogadásra a közgyűlés által.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a LEADER hármas köréhez kapcsoló intézkedések tervezetei jelenleg IH felülvizsgálat alatt állnak, nem véglegesek!

(Frissítve: 2013. április 15.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

LEADER újbóli megnyitása 2013-ben

A LEADER pályázat benyújtásara 2013. június 3-tól lesz lehetőség. Ehhez kapcsolódóan felülvizsgálatra kerül a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája. A következő pályázati időszakban prioritást fognak kapni a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatosan igyekszünk felmérni a jelenlegi fejlesztési igényeket. A fejlesztési elképzeléseket, ötleteket a projektgyűjtő kérdőív kitöltésével kizárolag postai úton várjuk, az alábbi címre: 

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.

Projektötlet adatlap benyújtási határideje: 2013. március 29. (péntek)

FONTOS! A projektötleteknek valós, megvalósítható igényeken kell alapulniuk!

Ezen kívül telefonon (25/252-752) előre egyeztetett időpontban lehetőség van az ügyfélszolgálati irodában (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.) személyes konzultációra is.

Projektgyűjtő kérdőív

 

LEADER pályázatok várható menete

1. Az ügyfél előzetes projektjavaslatot (NEM egyenlő az projektötlet adatlappal!!!) nyújt be a Helyi Bíráló Bizottságnak. A Mezőföldi Híd HACS kizárólag a HVS mellékletét képező, a LEADER HACS által előzetesen kidolgozott, szükség esetén bővített projektadatlap formátumában fogadhatja el az ügyfél projektjavaslatát. Az ügyfél a projektjavaslatát 2 példányban postai útón nyújtja be a Mezőföldi Híd HACS-hoz.

A projektjavaslatot legkorábban az ügyfelek a felkészülésre biztosított idő első napjától kezdve, tehát a benyújtási időszakot megelőzően (az elektronikus felület nyitását megelőzően), a HVS-ek közzétételét követően folyamatosan nyújthatnak be.
Az ügyfél által benyújtott projektjavaslatnak olyan adattartalommal és részletességgel kell rendelkeznie, amely alkalmas lesz a HBB támogató vagy elutasító döntés meghozatalara.
A projektjavaslatot a HACS munkaszervezete megvizsgálja. Amennyiben a formai ellenőrzés során hiányosságokat tapasztal, úgy az ügyfelet felszólítja hiánypótlásra. A hiánypótoltatott projektadatlapot a legközelebbi HBB ülésen tárgyalja meg a HBB. A hiánypótlás szükségességéről a HACS munkaszervezete postai, vagy elektronikus úton értesíti az ügyfelet. Az értesítés formáját az ügyfél előzetesen választja meg a projekt adatlapon.

2. Projektjavaslat jóváhagyását követően rögzítheti szabályosan pályázatát ügyfélkapun keresztül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus rendszerébe.
A rögzített kérelmet az ügyfél a benyújtást követő 10 napig tudja módosítani, illetve törölni az elektronikus felületről.
Az ügyfél a záradékolás céljából, az elektronikus rendszerbe feltöltött és véglegesített kérelméről úgynevezett „KR dokumentumot” köteles nyomtatni, ami a benyújtott kérelmével teljes mértékben azonos. Amennyiben a rögzítést követően a módosításra rendelkezésre álló 10 nap alatt bármilyen módosítást végez, úgy a módosításokról újabb „KR dokumentumot” kell nyomtatnia. A HBB felé a legutolsó módosítást követően kinyomtatott „KR dokumentumot” köteles benyújtani. Ezt követően a HBB által felhatalmazott munkaszervezet elvégzi a záradékolást. A munkaszervezet a záradék kiállítását követő első munkanapon megküldi a záradékot az ügyfél, az MVH és az IH részére.

Ezt követően megkezdődik a pályázatok ügyintézése a munkaszervezet részéről.

Folyamat ábra letölthető az alábbiakban:

Pályázat menete

(Frissítve: 2013. március 25.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

HIÁNYPÓTLÁS FORMANYOMTATVÁNYAI

Módosult az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény, mely tartalmazza a hiánypótlásokhoz szükséges betétlapokat, melyek letölthetők az alabbiakban:

5. sz melléklet: Közzétételi kérelem

11.sz melléklet LEADER TK2 főlap

12. sz melléklet LEADER TK2 pénzügyi terv

13. sz meléklet Építési A betétlap (D0003-04)

14. sz melléklet Építési B betétlap (D0004-03)

15. sz melléklet Építési C betétlap (D0040-07)

16. sz melléklet Gép betétlap (D0001-04)

17. sz melléklet Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0075-03)

18. sz melléklet Nyilatkozat Összeférhetetlenség fennállásáról természetes személy esetén (D0079-01)

19. sz melléklet Nyilatkozat Összeférhetetlenség fennállásáról szervezet ügyfél esetén (D0080-01)

20. sz melléklet Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-02)

(Frissítve: 2011. december 22.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX.20.) MVH közlemény módosításáról szóló 173/2011 (XI. 25.) MVH közlemény, mely az alábbiakban letölthető:

173/2011 (XI. 25.) MVH közlemény

(Frissítve: 2011. november 28.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

LEADER pályázatok ismételt benyútási határidejének változása!

Megjelent a 112/2011 (XI. 24.) VM rendelet amelynek 15. §-a rendelkezik a a pályázatok 2011. november 29. és december 5. közötti időszaban történő elektronikus úton való feltöltésről.

A rendelet vonatkozó része: 15 §./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20. §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-től december 5-én 18 óráig -, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási időszaknak minősül - elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hozbenyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz."

A rendelet a Magyar Közlöny 138. számában olvasható, mely letölthető az alábbiakban:

Magyar Közlöny 138. száma

A zökkenőmentes kitöltés és benyújtás érdekében kérjük, tanulmányozza át a vonatkozó MVH közleményeket és útmutatókat, továbbá a gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) listáját, amit a korábbi ügyfélkérdések alapján lett összeállítva és az alábbiakban letölthető:

e LEADER GYIK

(Frissítve: 2011. november 25.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

LEADER pályázatok benyújtási határidejének újbóli változása!

Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 124/2011 (XI. 16.) Közleménye a LEADER pályázat benyújtási határidő újbóli megnyitásáról. A közlemény az alábbiakban letölthető:

ÚMVP IH 124/2011 (XI. 16.) közleménye

(Frissítve: 2011. november 17.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény módosításáról szóló 168/2011. (XI.04.) MVH közlemény, amely letölthető az alábbiakban:

168/2011. (XI.04.) MVH közlemény

(Frissítve: 2011. november 7.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

A Magyar Közlöny 2011. évi 127. számában megjelent a 98/2011. (X. 28.) VM rendelet, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szól. E rendelet tartalmazza többek között a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet (LEADER) benyújtási időszakának változását, valamint változásokat tartalmaz a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet és a 138/2008. (X.18) FVM rendelet vonatkozásában is. A rendelet az alábbiakban letölthető:

98/2011. (X. 28.) VM rendelet

(Frissítve: 2011. november 2.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága kezdeményezte a 76/2011 (VII. 29.) VM rendelet módosítását a LEADER pályázatok benyújtási határidejének 2011. november 15 -ig történő meghosszabbítására. Az erről szóló 119/2011 (X. 21.) IH közlemény az alábbiakban letölthető:

ÚMVP Irányító Hatóságának 119/2011 (X. 21.) közleménye

(Frissítve: 2011. október 24.)

Módosult a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet

A módosítás hivatalos szövege a Magyar Közlöny 2011. október 3-i számában jelent meg, 90/2011. (X. 3.) VM számon.

A módosítás az alábbi két pontot érinti:

1. § (1) bekezdés 7. pont: "a helyi termék fogalma: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által - az adott célterületében - helyi termékként meghatározott hagyományos termék;"

A 11. § (2) bekezdés: az önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendeletben meghatározott falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát."

(Frissítve: 2011. október 4.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 157/2011. (IX. 29.) MVH közlemény, mely szerint:

Az elektronikus felület megnyitásának pontos időpontja 2011. szeptember 30. 08:00.

157/2011. (IX. 29.) MVH Közlemény

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény módosításáról szóló 156/2011. (IX.28.) MVH közlemény, mely az alábbiakban letölthető:

156/2011. (IX. 28.) számú MVH Közlemény

Tájékoztató technikai közreműködésről és meghatalmazásról

LEADER HACS munkaszervezeti irodák címei

 

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény, mely letölthető az alabbiakban:

149/2011. (IX. 20.) számú MVH Közlemény

1. melléklet: Üzleti terv
2. melléklet: Üzleti terv kitöltési útmutató
3. melléklet: Működtetési és fenntarthatósági terv
4. melléklet: Működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutató
5. melléklet: Közzétételi kérelem
6. melléklet: Kitöltési útmutató elektronikus felülethez
7. melléklet: LEADER HACS munkaszervezeti irodák címei
8. melléklet: Segédlet Elektronikus felület használatához
9. melléklet: ÉNGY import excel fájl

Kis értékú célterületre benyújtott pályázat esetében az MVH hozza meg a támogatási döntést az MVH eljárási törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint a pályázatok benyújtási sorrendje, valamint az adott célterületre rendelkezésre álló keret alapján.

(Frissítve: 2011.09.21)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről, mely letölthető az alábbiakban:

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet

Kis értékű célterületre benyújtott pályázat esetében az MVH hozza meg a támogatási döntést az MVH eljárási törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint a pályázatok benyújtási sorrendje, valamint az adott célterületre rendelkezésre álló keret alapján.

(Frissítve: 2011.08.01)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt adatlap

-----------------------------------------------------------------------------------------------

IH KÖZLEMÉNY (Eljárásrend)

A 2011. szeptember 30. - október 31. közötti LEADER pályázati benyújtási időszakhoz kapcsolódóan, tekintettel arra, hogy október 31. munkaszüneti napra esik a pályázat elektronikus feltöltésének legkésőbbi dátuma 2011. november 2. napja.

A célterületekhez tartozó nyomtatványok az alábbiakban letölthetőek:

CÉLTERÜLET NYOMTATVÁNYOK

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Az ÚMVP IV. tengely LEADER programjának keretében támogatásra kerülő rendezvények esetén fontos tudnivalók: a rendezvény – rendezvénysorozat esetében mind egyes rendezvény – időpontját megelőző 30 naptári nappal meghívó küldése szükeséges az MVH (8200 Veszprém, Levendula u. 1.) és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.) részére. A meghívón szerepeltetni kell az alábbi logókat: EU zászló, LEADER logó, Mezőföldi Híd logó, EMVA logó és EMVA mondat (ezek letölthetőek az alábbiakban). A rendezvények valamennyi programeleméről fotó dokumentáció készítése szükséges, amelyet a későbbiekben benyújtásra kerülő kifizetési kérelemhez kötelező mellékletként csatolni kell. Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követő 10 munkanapon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni, amely tartalmazza a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, továbbá legalább 5 db, a rendezvény főbb programjait bemutató fotót készíteni. Ezt postai úton a megadott 10 munkanapos határidőn belül meg kell küldeni az alábbi címekre: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.) és Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (8200 Veszprém, Levendula u. 1.).

A rendezvényeken használandó kötelező arculati elemek az alábbiakban letölthetőek:

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázatokkal kapcsolatos információk
 

A térségi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó LEADER - pályázatokat 2009. október 1. és 2009. november 16. között, míg az ÚMVP III. tengelyének intézkedéseinek (mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és -fejlesztés, vidéki örökség megőrzése) tekintetében  a támogatási kérelmeket 2009. november 16. és 2009. december 20. között lehet benyújtani az illetékes LEADER Akciócsoport munkaszervezeti irodájába az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton 1 eredeti, 1 másolati példányban illetve 1 CD mellékleten kell benyújtani.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt ajánlottan, tértivevénnyel adja fel.

A benyújtott támogatási kérelmet szkennelésre alkalmas formában (lefűzős dossziében) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló laponként történő kezelést, ezért kérjük mellőzzék a lapok spirálozását, összefűzését, összekapcsolását.

Postázási cím és név:
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. vagy 2458 Kulcs, Pf.: 25.

A támogatási kérelemhez szükséges euro árfolyam mellyel számolni szükséges 266,7 Ft.

 

(Leader formanyomtatványok)
 
 
 
Formanyomtatványok IV. tengely Leader pályázatokhoz
 
 
 
 

HPME katalógus 2. rész

HPME katalógus 3. rész

HPME katalógus 4. rész

 
 

 

 

 

© 2019. Mezofoldihid.hu Minden jog fenntartva!
Honlapkészítés: Liw Webstudio