Főoldal Oldaltérkép Elérhetőségek
Hírek

Hírek

Bejártuk a Mezőföldi térséget, építjük a Mezőföldi Leader hidat! - 2008.03.03.
Ha röviden akarnák jellemezni az elmúlt egy hónapot, akkor ez lenne rá a legmegfelelőbb kifejezés, de bővebben is szeretnék beszámolni a lakossági fórumokon szerzett tapasztalatokról, az eddig elért eredményeinkről.


A 2008. január 24. – 2008. február 27. közötti időszakban ellátogattunk a térség 18 településére, lakossági fórumok keretében megszólítottuk az ott élő embereket, kértük gondolkozzanak együtt velünk, osszák meg velünk elképzeléseiket, beszéljük meg és álmodjuk meg együtt a térség jövőjét. Minden településen aktív részvétellel zajlott a kommunikáció, közel 200 projektötletet juttattak el hozzánk írásos formában és legalább ennyi hangzott el szóban a fórumokon. Itt röviden szeretnénk összefoglalni azokat a leggyakrabban felmerült felvetéseket, kérdéseket, amelyek azok számára is fontosak lehetnek, akik nem tudtak ezeken, a rendezvényeken részt venni.

Kik pályázhatnak? A Mezőföldi Híd HK illetékességi területén az üzleti, a köz-, valamint a civil szféra valamennyi szereplője pályázhat. Az üzleti szféra vonatkozásában a 18 település bármelyikén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági egység potenciális pályázó lehet (őstermelők is!). A civil szféra vonatkozásában azon szervezetek pályázhatnak, akik jogerős cégbírósági bejegyzéssel rendelkeznek (adószámmal, bankszámlaszámmal).

Mire pályázhatnak? Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyében meghatározott területekre lehet pályázni. A III. tengely a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása (mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének lehetősége, turisztikai tevékenység ösztönzése), a IV. tengely a Leader program. A projektgyűjtő kérdőíveken felsorolásra kerültek olyan területek, amelyek a III. és IV. tengely intézkedéseihez kapcsolódhatnak. Ezen területek: közlekedés, környezetvédelem, vállalkozásfejlesztés, turizmus, integrált településfejlesztés, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, helyi civil kezdeményezések, népi hagyományok ápolása, természeti és környezeti értékek fejlesztése, helyi speciális termékek fejlesztése, információs infrastruktúra fejlesztése, oktatási – képzési programok, oktatási infrastruktúra fejlesztése (szakképzés, felnőttoktatás), helyi foglalkoztatási programok, kommunikációval kapcsolatos fejlesztés.

Milyen összegre pályázhatnak? A támogatási intenzitása a közszféra, valamint a civil szféra esetében 85-90 %-os, az üzleti szféra esetében a Közép-Dunántúli régióban 40 %-os, a Közép-Magyarországi régióban 30 %-os nagyságrendű. A támogatási intenzitás az üzleti szféra esetében változhat, amennyiben nem jövedelemtermelő beruházást kíván megvalósítani, hanem közösség célt szolgáló kezdeményezéshez kapcsolódik a pályázat. Ebben az esetben a támogatási intenzitás szintén 85-90%-os nagyságrendű lehet. A pályáztatás rendszere utófinanszírozásos, mely azt jelenti, hogy a pályázónak előre meg kell finanszírozni a beruházás – fejlesztés – egyéb pályázati célok megvalósítást, majd az elszámolást követően jut a támogatási összeghez. Jelenleg is folynak azok az egyeztető tárgyalások pénzintézetekkel, egyéb finanszírozási konstrukciókkal foglalkozó cégekkel, amelyek a pályázók részére olyan lehetőségeket tudnak biztosítani, hogy az utófinanszírozásból eredő likviditási problémákat esetlegesen át tudják hidalni. Erről hamarosan részletesen tájékoztatjuk a térséget.

Mikor pályázhatnak? A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítésének határideje 2008. május vége. Ezt követően lesz egy országos minősítési eljárás, mely dönt arról, hogy a Mezőföldi Híd Helyi Vidékfejlesztési Közösség vagy Leader Közösség lesz. A döntést követően 2008. őszére várhatóak az első pályázati kiírások. A pályázati kiírásokat megelőzően, valamint a kiírás alatt folyamatosan ismét felkeressük a térség 18 települését és közvetlenül is tájékoztatást fogunk adni a konkrét pályázati lehetőségekről, valamint az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően a helyi sajtón (helyi televízió, újság, települési honlap) és a Mezőföldi Híd honlapján is értesülhetnek ezekről, a kiírásokról. A fenti időponttól kezdődően nemcsak egyszer lesz pályázati kiírás, hanem a 2013-ig terjedő időszakban folyamatosan, különböző témakörökben. Fontos tudnivaló a pályázat benyújtásához, hogy a pályázat benyújtása előtti időszakban már megkezdett beruházás – fejlesztés nem támogatható. Engedélyes tervdokumentációval rendelkezhet a pályázó, de ha pályázni szeretne, az elbírálásig nem kezdheti meg a beruházást – fejlesztést.

Hol kaphatnak bővebb felvilágosítást? Krausz Marianna (Dunaújvárosi HVI 20/252-70-20 e-mail: dunaujvarosi@hvi.hu) Tatár Szilvia (Adonyi HVI 20/441-02-46 e-mail: adonyi@hvi.hu). Állandó ügyfélfogadás: minden héten hétfőn 9-13 óra között az Adonyi HVI-ben (Adony, Rákóczi u. 21. I. emelet). Egyéb esetekben telefonon történt időpont egyeztetést követően az Adonyi HVI-ben vagy az ügyfél székhelyén/telephelyén.

És végül ki volt az a lelkes csapat, aki a lakossági fórumokon közreműködött abban, hogy a Mezőföldi Híd 18 pillérje rögzítésre került:

Molnár Tibor (Mezőföldi Híd HK képviselő)
Besztercei Zsolt (tervezést koordináló csoportvezető)
Dóka Marianna (tervezést koordináló csoportvezető-helyettes)
Krausz Marianna (Dunaújvárosi HVI)
Tatár Szilvia (Adonyi HVI)

Itt szeretnénk megköszönni minden település Polgármesterének, hogy a lakossági fórumok meghirdetésében és lebonyolításában aktív közreműködésével segítette munkánkat.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően most is két Európai Uniós, már megvalósult projektet szeretnénk megosztani Önökkel a szociális és egészségügyi ellátás szakterületéről.

Közösségi helyként szolgáló pékség kialakítása
Hollandia, Nisse
A térségben működött egy szervezet, amely mentálisan visszamaradottaknak nyújtott szolgáltatásokat (háztartásvezetés, ápolás, oktatás stb.). A projekt keretében az akciócsoport megpróbálta a szellemi fogyatékosok és a helyi lakosok igényeit összeilleszteni egy pékség működtetésének formájában. Nisse-ben bezártak a helyi szolgáltatók, üzletek és a pékség is, ezért ideális helynek mutatkozott a beruházás megvalósítására. 2001-ben vásároltak egy historikus épületet, amelyet ahhoz illő módon ki is bővítettek, hogy helyet adhasson a megújult szolgáltatásoknak, egy üzletnek és egy teakertnek. A dekorációt önkéntesek és maguk a sérültek készítették. A projekt eredményeként munkahelyet teremtettek 11 mentálisan visszamaradott személynek, négy részmunkaidős felügyelővel egyetemben. A komplexumhoz sétányt és bicikli utat építettek, amely összeköttetést biztosított a tengerparttal és a helyi farmokkal, amelynek megtekintésére sok érdeklődő akadt. A pékség különféle rendezvényeknek is helyt adott, ezzel szerves részévé vált a térségnek.

Agybénulásos betegek kezelése helyi rehabilitációs központtal
Portugália, Marrazes - Leiria
A projektötlet 2000-ben látott napvilágot, amikor közel 250 család volt rákényszerülve arra, hogy gyakran Leiria régióból Coimbra-ba utazzon (50-150 km) az ottani rehabilitációs központba, amely agybénulásos betegeknek nyújt kezelést. A probléma megoldására, sok helyi közösség csatlakozott a projekthez, amely egy új rehabilitációs központ létrehozását célozta meg a térség határain belül. A projekt keretein belül megtervezték a komplexumot, kialakították a szükséges termeket, beszerezték a szükséges infrastruktúrát és technológiát. Továbbá játszótermeket és fiókpatikát is kialakítottak. A rehabilitációs központban ma egy csapat különféle specialista dolgozik, akiket a projekt kezdeményezői szerveztek be. A komplexum fizikoterápiai, pszichoterápiai, foglalkoztatási és vízterápiai szolgáltatásokat nyújt idegrendszeri problémával küzdő betegeknek. A projekt lehetővé tette, hogy az egyébként is hátrányos helyzetű családoknak ne kelljen rendszeresen nagy távokat megtenni azért, hogy elérjék a rehabilitációs központot. Ennek következményei a későbbiekben az életszínvonalukban is meglátszott
© 2019. Mezofoldihid.hu Minden jog fenntartva!
Honlapkészítés: Liw Webstudio