Főoldal Oldaltérkép Elérhetőségek
Hírek

Hírek

Az együtt „járás” és az együtt „gondolkodás” szellemében - 2008.02.27.
2008. január 21. napjától megkezdődött a Mezőföldi Híd Helyi Közösség által lefedett 18 településre vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotása, melyre 120 nap áll rendelkezésre. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összeállításának első lépéseként kell elkészíteni a 18 település demográfiai, foglalkoztatottsági, gazdasági és infrastrukturális adataiból álló helyzetelemzés részt.


Ezt követően kerül sor a prioritások és a hozzá kapcsolódó intézkedések kidolgozására, melynél fő szempont a minél integráltabb fejlesztések megvalósítása. Az Uniós példák azt mutatják, hogy az összetett fejlesztések lehetnek igazán sikeresek és hosszútávon fenntarthatóak.

A Mezőföldi Híd Helyi Közösség stratégiai vázlatában általános célként tűzte ki:
  • a fenntartható fejlődés biztosítását,
  • a térségi identitástudat erősítését, a helyi közösségek építését,
  • az esélyegyenlőség és a területi egyenlőtlenségek javítását,
  • a fejlődő és innováció orientált gazdaságok életre hívását,
  • az intézményi háttér fejlesztését,
  • a vidéki területek fejlesztését és megőrzését.
Fontos tehát, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozásakor minden olyan fejlesztési lehetőséget számba vegyünk, amely valamilyen szempontból kiugrási lehetőséget rejt a térség számára. Ehhez széleskörű társadalmi egyeztetés szükséges, hiszen egy szűk réteg nem képes minden – a térségre jellemző – információnak és lehetőségnek a birtokában lenni. Ezen szempontok szerint fontosnak tartjuk a tervezés ideje alatt a folyamatos nyilvánosságot és minden helyi érintett véleményének meghallgatását. 2008. február hónapban minden településen, lakossági fórumokon szólítjuk meg a közszféra, a civil szféra, valamint az üzleti szféra szereplőit, mint későbbi potenciális partnereinket és várjuk, hogy fejlesztési elképzeléseikkel, projektötleteikkel segítsék tervező munkánkat, hogy minél valósabb képet kapjunk a helyi igényekről. Ennek dokumentálására szolgál az a projektgyűjtő kérdőív, melyen a fenti projektötletek összegyűjtésre kerülnek. A projektgyűjtő kérdőívek beszerezhetők a helyi Polgármesteri Hivatalok ügyfélszolgálatán, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Irodákban, ezenkívül minden lakossági fórumon kiosztásra kerülnek. Ha a projektgyűjtő kérdőívek kitöltésével kapcsolatban bármiféle kérdésük merülne fel, kérjük, keressék kollégáinkat, valamint a kitöltött adatlapok szintén náluk adhatják le. A lakossági fórumokon túl, személyes konzultációk keretében állunk a térségben élők rendelkezésére.

Elérhetőségeik: Krausz Marianna (Dunaújvárosi HVI, dunaujvarosi@hvi.hu 20/252-70-20) vagy Tatár Szilvia (Adonyi HVI, adonyi@hvi.hu 20/441-02-46). Ügyfélszolgálati iroda: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. I. emelet, állandó ügyfélfogadás: minden héten hétfőn 9¬-13 óra között, a többi nap tekintetében, telefonon történt időpont egyeztetés alapján várjuk Önöket.

Helyi vendéglők és termelők összefogása jobb minőségű szolgáltatások elérése céljából (Olaszország, Nuoro)

Ez a program 2004-ben indult, amikor a helyi akciócsoport elhatározta, hogy növelni fogja a helyi termékek piacait, javítani fog a helyi vendéglők minőségén és támogatni fogja az egészséges táplálkozás terjedését. Mindennek megvalósítását egy hálózat létrehozásával kezdték, mely a helyi termelőket és vendéglátó egységeket szervezte csoportba. A vendéglők belső minőségi kritériumokat állítottak fel, és megegyeztek, hogy az ételeik elkészítéséhez helyi termelők termékeit használják fel. Piackutatást végeztek, melynek eredményeképp világos képük volt a jellegzetes helyi termékek keresletét illetően. Marketing tevékenységbe kezdtek, melynek keretében az egészséges táplálkozásra hívták fel a figyelmet. Különös figyelmet fordítottak a helyi iskolák menzáira. Egy helyi egészségbiztosítóval is felvették a kapcsolatot, melynek eredményeképp a biztosító vállalta, hogy létrehoz egy egészséges étrendeket tartalmazó füzetet, továbbá egészséges táplálkozással foglalkozó képzéseket tart a helyi menzák vezetőinek, szociális munkásoknak és a helyi családoknak. Ezen felül részt vett és támogatta az egészséges táplálkozást propagáló képzéseket, foglalkozásokat.

Helyi természeti adottságra épülő turisztikai fejlesztés (Finnország, Oulu tó)

2003-ban egy, az Oulu tóhoz közeli egyetem, kutatást indított annak feltérképezésére, hogy a helyi turisztikai vállalkozásoknak mire van szüksége, elősegítve ezzel a köztük lévő együttműködést. Szerettek volna minél többet megtudni a tóban rejlő turisztikai potenciálról. Az együttműködés eredményeképp a helyi turizmusból élő vállalatok egy egységes márkanév alá szerveződtek, mert így könnyebb volt növelni a hely ismertségét. Kapcsolatokat létesítettek nemzetközi turista irodákkal, és cikkeket írtak különféle újságokba, amelyek a tavat és környezetét kellemes helyként mutatták be. A helyi turizmusból élőknek turistamarketing-tanfolyamot szerveztek, hogy segítsék a vállalkozói kedvet. Sok egyeztetést tartottak a tudás megosztása érdekében, amelyekbe utazási irodákat is bevontak. Az összefogás eredményeként egy egységes, terület specifikus marketing imázs előállítására törekedtek. A projekt eredményeként már 2004 és 2005 között 10%-al növekedett mind a látogatók száma, mind a bevétel nagysága
© 2019. Mezofoldihid.hu Minden jog fenntartva!
Honlapkészítés: Liw Webstudio